Kontakt
Lyssna

Störningar och avbrott

Asfaltering vid kommunhusets parkering och på Skolvägen i Mölnlycke

Den 19-21 april asfalterar vi om parkeringsplatsen utanför kommunhuset, som då inte kommer att kunna användas. Under dessa två dagar hänvisar vi både anställda och besökare till andra parkeringar, exempelvis P-huset i Mölnlycke eller parkeringarna vid Resecentrum. Observera att arbetet kan komma att fortsätta till och med 21 april.

I samband med detta ger vi även delar av Skolvägen i Mölnlycke ett ansiktslyft, Skolvägen kommer att vara avstängd från Ekdalaskolan och ner mot kommunhuset.

Avstängningen kommer påbörjas på eftermiddagen den 18 april. Under datumen 19-21 april kommer varutransporter att ha begränsad möjlighet att komma fram på baksidan, om möjligt välj gärna en annan dag för leverans.

Begränsad framkomlighet på väg 27/40 och 156 vid Ryamotet

Trafikverket bygger om södra delen av Ryamotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Ryamotet får ny på- och avfartsramp och en droppformad refug.

Arbetet beräknas pågå mellan september 2016 och januari 2017 med kompletterande arbeten i maj 2017. Arbetena innebär störningar i trafiken på väg 27/40 och väg 156.
Läs mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stabilitetsåtgärder på väg 549 utmed Landvettersjön

Trafikverket vill öka säkerheten på väg 549 mellan Slamby och Charlottenlund. Utredningar har visat att statiliteten inte är tillfredsställande på vissa sträckor utefter Landvettersjöns norra strandkant.

För att undvika framtida skred kommer Trafikverket att lägga en lättfyllnad under två sträckor av vägen, samt bygga brunnar i diket för bättre dränering.

I juni 2016 startar Trafikverkets inledande mätningsarbeten och geotekniska fältundersökningar med bandvagn. Tillfälliga trafikanordningar kan komma att krävas, vilket medför begränsad framkomlighet under kortare perioder. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Information på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Prenumerera på sidan

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avanmäla dig via avsluta prenumeration.