Kontakt

  • Nominera Årets Företagare 2019

    Nu är det dags att nominera Årets Företagare 2019 i Härryda! Nominera en eller flera företagare som är värda att lyftas fram för sitt stora engagemang.
  • Hindås först ut i höstdialogerna

    Höstens kommundelsdialoger har startat igen och denna gång är det en ny översiktsplan för kommunens samhällsplaneringen i fokus. Kolla när i höst dialogen kommer till din ort.
  • Inget bevattningsförbud längre

    Vattennivån i Finnsjön - Mölnlyckes, Härrydas och Landvetterbornas dricksvattentäkt - har nu återhämtat sig såpass mycket att VA-verksamheten har hävt bevattningsförbudet.

Evenemang och möten