Kontakt
10 januari 2018
Lyssna

EU-projekt ska hjälpa elever att välja rätt

Inom EU-projektet GR SAMSYV ska Härryda kommun och det lokala näringslivet arbeta tillsammans, så att elever får goda förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Härryda kommun deltar som pilotkommun i projektet tillsammans med Partille och Stenungsund. Under hösten 2017 kartlades kommunens nuläge, vilka förutsättningar som finns och vilka kommande behov som man ser. Den här månaden sätter sig en lokal arbetsgrupp med representanter från alla skolformer, förvaltning och näringsliv för att tillsammans arbeta fram en kommunal plan som ska börja implementeras under hösten 2018.

Målet är att projektet ska leda till färre skolavhopp och en bättre matchning på arbetsmarknaden, där fler elever väljer att utbilda sig till yrken där det finns en stark efterfrågan. Andra mål är att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar, motverka könsstereotypa studie- och yrkesval samt belysa hur etnicitet och funktionsnedsättning kan begränsa val av utbildning och yrke.

– För att kunna göra väl underbyggde studie- och yrkesval är det viktigt att våra elever utvecklar kunskaper både om sig själva och vilka valmöjligheter som finns. Vi hoppas att detta projekt även ska ge ett fördjupat samarbete mellan skola och det lokala näringslivet, vilket är ett önskemål från båda håll, säger Maria Järgenstedt, lokal processledare för GR SAMSYV i Härryda kommun.

Projektet genomförs under två års tid, inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakt

Maria Järgenstedt
Samordnare SYV Härryda kommun
031-724 66 82
maria.jargenstedt@harryda.se