Kontakt
7 mars 2018
Lyssna

Pedagoger på digitala äventyr

Under två dagar samlades nyckelpersoner från för- och grundskola tillsammans med verksamhetsutvecklare och chefer för att fördjupa sig i läroplanernas digitaliseringsförändringar.

Under två digitaliseringsorienterade dagar fick deltagarna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med andra pedagoger och verksamhetsutvecklare för att på olika sätt att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen.

Under dagarna arbetade pedagogerna även med praktiska workshops och inspirationspass med fokus på bland annat enklare, men även mer avancerad programmering, göra film med "green screen", undersöka världen i 40 gångers förstoring med hjälp av förstoringsägg och fick testa på att skulptera med hjälp av virtual reality-glasögon och 3D-skrivare.

Utifrån deltagarnas utvärdering av konferensdagarna är det tydligt att dagarna inspirerat pedagogerna. En deltagare beskriver sin upplevelse:

- Jag tar med mig en större motivation att använda digitala verktyg, dels för egen del men även för att inspirera kollegor.

 

Foto: Härryda kommun

Kontakt

Annika Gry, verksamhetschef
031-724 63 37
annika.gry@harryda.se