Kontakt
3 april 2018
Lyssna

Välkommen på infokväll om kommunens förskolor och grundskolor

Onsdag 25 april 2018 håller verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och UFF (Utveckling, fritid, folkhälsa) en infokväll för vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor eller grundskolor.

Mötet startar klockan 18.30 men du får gärna komma redan från klockan 18 och ta en kopp kaffe med oss! Vi håller på till ungefär klockan 20. Under mötet informerar vi om vårt kvalitetsarbete och vår helhetsidé Rötter och Vingar. Under kvällen kommer vi också att berätta om digitaliseringsarbetet i våra verksamheter.

Vi träffas på Tellus resurscenter. Adress: Åvägen 1, 435 44 Mölnlycke.

Varmt välkommen hälsar
Marie Fremle, verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg
Ann Nilsson-Mäki, verksamhetschef för grundskola och grundsärskola
Annika Gry, verksamhetschef för utveckling, fritid, folkhälsa

Välkommen!

Kontakt

Annika Gry,
verksamhetschef Utveckling, fritid, folkhälsa
031-724 61 00 (växel)
annika.gry@harryda.se