Kontakt
6 april 2018
Lyssna

Nu sopar vi upp gruset

Sopbil sopar grus från gator och gångvägar

Uppsopningen av grus, flis och sand kommer igång lite senare i år än föregående år, men nu är det dags. Härryda kommun räknar med att ha alla maskiner ute på kommunala gator, gång- och cykelbanor från och med måndag den 9 april.

Gatustädning i april

  • Mölnlycke och Landvetter, centrala ytor
  • Gång- och cykelvägar längs med kollektivtrafiken
  • Mölnlycke och Landvetter, gång- och cykelvägar vid förskolor och skolor 

Här sopar vi månadsskiftet april-maj

  • Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, kommunala ytor

Här sopar vi från mitten av maj

  • Kommunala bostadsgator och resterande gång- och cykelvägar.
    I år börjar vi med Mölnlycke. I slutet av maj och någon vecka in i juni sopar vi i Landvetter.
  • Lång- och korttidsparkeringar blir sopade nattetid, från öster till väster samtidigt som vi är där med maskinerna.
    Vi ber om ditt överseende med att gatusopningen kan medföra störningar under natt och tidig morgon.

Ansvar för dig som fastighetsägare

Observera att kommunen inte gatusopar för vägföreningar, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar.
Du som fastighetsägare har ansvar för gångbana och trottoar inom 5 meter utanför din tomtgräns.
Om du sopar ner gruset på körbanan så tar kommunens sopmaskiner med sig grus när den gör sin tur på kommunala gator.

Läs mer om var, när och hur ofta vi städar kommunens gator och trottoarer.

Vid frågor

Kontaktcenter
Mark och anläggningar
031-724 62 05