Kontakt
Lyssna

Här kan du lämna synpunkter

Har du synpunkter på verksamheten i Härryda kommun? Berätta det för oss. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service.

Klagomål eller synpunkt på barnomsorg och skola

Om du har klagomål eller synpunkt på barnomsorgens eller skolans verksamhet ska du först och främst vända dig till förskolans eller skolans personal, ansvarig förskolechef eller rektor.
Kontaktuppgifter hittar du på respektive enhets webbsida.

Om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter eller klagomål kan du lämna dem i formuläret nedan. Då handläggs ditt ärende centralt
på kommunens utbildningsförvaltning.

Avser din synpunkt felanmälan - då gör du så här

Vill du till exempel anmäla ett hål i gatan, fel på gatubelysning, klotter eller ett skadat vägmärke? Använd i så fall vår felanmälan istället.
Felanmälan

Vad händer med din synpunkt?

När din synpunkt kommer in till kommunen blir den en offentlig handling. Synpunkten lämnas till den som har ansvar för frågan. Hur lång tid det tar innan du får svar - om du vill ha svar - beror på hur omfattande svar din synpunkt kräver.

Lämna din synpunkt

En synpunkt kan till exempel handla om något du tycker är bra, något vi kan göra bättre (klagomål) eller kanske har du idéer och förslag.
Kontakta mig via *
Personuppgifter

När Härryda kommun handlägger din synpunkt registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Uppgifterna behövs för vår hantering av din synpunkt och sparas för uppföljning och eventuella förnyade kontakter.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Personuppgiftsansvarig är: Kommunstyrelsen, 435 80 Mölnlycke, 031-724 61 00.