Kontakt
Lyssna

Attraktiv central industrimark i Mölnlycke säljes

Nu finns chansen för dig som vill flytta/etablera ditt företag i Mölnlycke!

Detaljplanen möjliggör en större sammanhängande byggnad i två våningar med en största tillåten bruttoarea om 3 000 m² för kontor, handel eller industriändamål. Byggnaden kommer att fungera som ett bullerskydd för den planerade bostadsbebyggelsen och ska uppföras med en sammanhängande fasad på minst 65 meter ut mot Benarebyvägen. Verksamheten bör ej vara störande för omgivningen.

Byggstart kan ske tidigast januari 2016.
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF
BullerutredningPDF
Rapport geoteknisk undersökningPDF
Tekniskt PM GeoteknikPDF
UtlåtandePDF

Tror du att din verksamhet skulle passa?

Vänligen skicka en intresseanmälan till: markochbostad@harryda.se 

Uppge:

  • Beskrivning av verksamheten
  • Antal arbetstillfällen
  • Typ av byggnad
  • Tidplan

Inspirationsbilder

Kontakt

Anna-Karin Hedlund,
teknisk administratör
031-724 62 00
markochbostad@harryda.se