Kontakt
Lyssna

Mölnlycke stationsområde

Flygfoto över Mölnlycke centrum 2015. Foto: Ulf Magnusson

Mölnlycke kommer få en station på Götalandsbanan, den dubbelspåriga järnväg för höghastighetståg och regiontåg som Trafikverket planerar mellan Göteborg och Borås. Genom att planera för 1 000 nya bostäder, service och verksamheter i ett stationsnära läge, skapas förutsättningar för att utveckla Mölnlycke som attraktivt stationssamhälle.

I Mölnlycke ska de snabba regionaltågen stanna, vilket innebär att du kan resa med tåg inte bara till Göteborg och Borås, utan även till Landvetter flygplats. De regionala tågen kommer också att gå via Västlänken vilket gör att man som resenär når flera platser inom Göteborg.

Genom att möjliggöra för nya bostäder och verksamheter, tar vi vara på chansen att utveckla Mölnlycke som ett attraktivt stationssamhälle. Inom tjugo år planerar vi att bygga 3 000 nya bostäder i centrala Mölnlycke, varav 1 000 nära en ny station. Härryda kommun arbetar med att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för stationsområdet i centrala Mölnlycke.