Kontakt
Lyssna

Kommundelsdialog

Kommundelsdialog är ett forum där medborgare ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens orter.

Kommundelsdialoger våren 2018

Tid för dialogerna är klockan 19-21

  • 8 mars i Mölnlycke, Råda Rum - om stadsbyggnadsstudien
  • 19 april i Landvetter, Landvetters kulturhus - om Lanvettercentrum

Vi kommer till Eskilsby, Härryda, Rävlanda, Hindås och Hällingsjö igen till hösten. Vill du prata med någon om vad som händer i kommunen, och inte vill vänta till nästa kommundelsdialog, är du välkommen att ta direktkontakt med någon av kommunens politiker eller någon tjänsteman via kommunens växel, 031-724 61 00 eller via mail.

Du kan även lämna en synpunkt för att hjälpa oss att bli bättre.

Kommundelsdialoger om ÖP i höst

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska revidera översiktsplanen (ÖP) med start 2019. Ett viktigt steg i det kommande arbetet är att inhämta invånarnas synpunkter om orternas utveckling och översiktsplanens utformning. För att invånarna ska vara så förberedda som möjligt kommer kommunen till hösten att informera om vad en översiktsplan är och om innehållet i gällande plan.

Kontakt

Emelie Ivarson
beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se