Kontakt
Lyssna

Kommundelsdialog

Alla som bor i Härryda ska ha möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens orter. Höstens kommundelsdialoger är forum där vi träffas och pratar om frågor som har med samhällsplaneringen på din ort att göra.

Kommundelsdialoger hösten 2018

Från och med nästa år 2019 ska den mer övergripande översiktsplanen (ÖP) omarbetas, enligt beslut av kommunfullmäktige. Inför det kommande arbetet med ÖP är det viktigt att få veta vad du och andra kommuninvånare tycker om orternas utveckling och översiktsplanens utformning. För att du ska vara så förberedda som möjligt kommer kommunen i höst bland annat att informera om vad en översiktsplan är och vad den nuvarande översiktsplanen innehåller.

Då kommer vi till dig

  • 15 november, Härrydaskolans matsal
  • 20 november, Råda rum, Mölnlycke
  • 29 november, Hällingsjöskolans matsal
  • 4 december, Rävlandaskolans matsal
  • 12 december, Eskilsbys bygdegård
  • 18 december, Landvetters kulturhus

OBS! Tiden för samtliga dialoger är klockan 19-21.

Andra sätt att vara delaktig på

Vill du prata med någon om vad som händer i kommunen, och inte vill vänta till nästa kommundelsdialog, är du välkommen att ta direktkontakt med någon av kommunens politiker eller någon tjänsteman via kommunens växel, 031-724 61 00 eller via mail.

Du kan även lämna en synpunkt för att hjälpa oss att bli bättre.

Kontakt

Emelie Ivarson
beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se