Kontakt
Lyssna

Politikerrummet

Välkommen till politikerrummet.

Denna sidan är till för dig som är förtroendevald i Härryda kommun. Här hittar du samlad information om bland annat sammanträdestider, arvode, politikerpresentation och mycket mer som du behöver veta utifrån ditt uppdrag.

Saknar du någon information på sidan eller har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig!

Sammanträdestider

Digitala verktyg för dina sammanträden

I Härryda kommun distribueras samtliga kallelser samt protokoll till förtroendevalda digitalt, vilket innebär att du i samband med att du tillträder ett uppdrag tilldelas en politikermail samt en iPad.

Nya regler för surf och mobildata 2017

Från 1 juni 2017 gäller nya regler för att surfa i EU/EES-länderna. Det innebär att du nu kan surfa i dessa länder till samma kostnad som hemma i Sverige.
Men om du surfar utanför EU/EES kan det bli väldigt kostsamt.
Du måste då stänga av mobildata i Ipaden.
Se här vad som gällerPDF

Politikermail

Via politikermailen får du viktig information utfrån ditt uppdrag. Det är också ett sätt för invånare i Härryda kommun att kunna kontakta dig.

I dokumenten nedan finns information om hantering av e-post samt Härryda kommuns e-post policy som är nödvändiga för dig att känna till.
Hantering av in- och utgående e-post (sms)PDF
Policy för hantering av e-postPDF 

Webbmail
E-post via webbmail på dator, Ipad eller mobil,
adress http://minpost.harryda.se/länk till annan webbplats och logga in med din politikermail samt lösenord.

MeetingsPlus

Kallelser distribueras via vår mötesapp MeetingsPlus. Appen är installerad på din iPad och underlättar arbetet med sammanträdet digitalt.

Övrig information

Manualer
Hur du skapar en snabblänk i iPadenPDF
Ladda ner MeetingsPlus appenPDF
Användarmanual MeetingsPlus 3.0PDF 
Uppdatera Ipad med senaste versionen av IOSPDF

Problem eller frågor kring MeetingsPlus?

Kontakta sekreteraren i det politiska organ det gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Problem med din iPad?

Kontakta Härryda kommuns servicedesk på kontorstid
031-724 63 90 eller servicedesk@harryda.se

Arvode och utbetalningar

Här hittar du arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda samt blanketter för begäran om ersättning för konferenser, kurser, studieresor, traktamente och förlorad arbetsinkomst,
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevaldaPDF

Blankett A - Beslut om arvode och övriga ersättningarPDF
Blankett B - Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomstPDF
Blankett C - Begäran av traktamentePDF

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.

Notera att du fortfarande måste skriva ut blanketten och skriva under den innan den kan lämnas till kansliet.
Vill du ha hjälp med att skriva ut den går det bra att maila påskriven blankett till sekreteraren, som sen tar med den till kommande sammanträde för din underskrift.

Kilometerersättning

Du har rätt till kilometerersättning vid användande av egen bil när avståndet från bostaden till sammanträdet överstiger fem kilometer.
Meddela redan nu för fasta sammanträden i Mölnlycke så kommer det automatiskt med på utbetalningen av arvodet varje månad,
via mail till pernilla.wallerstedt@harryda.se

Utbetalningar

Härryda kommun gör sina utbetalningar via Nordea Bank. Önskar du få din utbetalning insatt på konto i annan bank, finns blanketten "Anmälan/ändring av löntagaruppgifter"
Blankett för anmälan/ändring av löntagaruppgifterPDF

Ifylld blankett skickar du till:
Nordea Bank, Löneservice, P1306, 105 71 STOCKHOLM eller lämnas in på närmaste Nordeakontor f v b.

Skatteavdrag görs generellt med 30%. Önskar du ett högre skatteavdrag går det bra att kontakta Kerstin Jacobsson, kerstin.jacobsson@harryda.se

Utbetalningen sker månaden efter sammanträdet.

Hör av dig om du undrar över något kring arvode, kilometerersättning, blanketter med mera till pernilla.wallerstedt@harryda.se


Övrig information

Förlorad tjänstepensionsförmånPDF
AFA försäkring för förtroendevaldaPDF
PensionspolicyPDF

Politikerpresentation

På kommunens webbplats finns en presentation av våra förtroendevalda i Härryda kommun, presentationen är en service till kommuninvånarna och visar ditt/dina förtroendeuppdrag samt dina kontaktuppgifter såsom adress, e-post och telefonnummer samt ett foto.
Politiker A-Ö

I samband med varje ny mandatperiod erbjuds samtliga förtroendevalda en tid för fotografering. Är du ny som förtroendevald och inte har blivit fotad är du välkommen att kontakta Pia Svensson, pia.svensson@harryda.se

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke från förtroendevalda vars bild ska publiceras, samtycket är frivillligt och kan återkallas med omedelbar verkan. Samtycket gäller under aktuell mandatperiod.
PUL-blankettPDF

Avsägelse

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.Avsägelse av politiska uppdrag gör du genom att fylla i blanketten
AvsägelsePDF.

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.

Notera att du måste skriva ut och underteckna den. Blanketten lämnar du sedan till kansliet eller skickar in den per post till:

Härryda kommun
Kommunkansliet
435 80 Mölnlycke

Resepolicy

Härryda kommun har en resepolicy för anställda och förtroendevalda som styr valet av färdsätt när du ska ut och resa, fastställd av kommunstyrelsen 2013-10-28, § 314.
Trafiksäkerhets- och resepolicyPDF

Prata med oss på kansliet alternativt sekreteraren i det politiska organ du sitter med i om du har några frågor kring din resa som förtroendevald, vi hjälper gärna till.

Kontakter

Relaterad information

Här finner du övriga dokument och länkar som kan vara bra att känna till utifrån ditt uppdrag.

Motioner, interpellationer och frågorPDF
Författningssamling (styrdokument för Härryda kommun)
Representationspolicy för förtroendevaldaPDF
Den röda trådenPDF
Partistöd 2016-PDF
Policy vid hot mot förtroendevaldPDF

 

Kontakt

Administration och sekretariat

031-724 61 00 (växel)
kommun@harryda.se

Anna Jakobsson, administrativ chef
031-724 63 09
anna.jakobsson@harryda.se
Danira Marusic, registrator
031-724 63 18kommun@harryda.se