Kontakt
Lyssna

Götalandsbanan

Utredningsområde för Götalandsbanan Göteborg-Borås

Utredningsområde för Götalandsbanan Göteborg-Borås. Skiss: Trafikverket

Informationsmöte 7 och 8 december 2016

Trafikverket bjöd den 7 och 8 december in till informationsmöten i Råda rum och Rävlanda föreningsgård för att presentera aktuellt läge i sina utredningar om Götalandsbanan. Representanter från Härryda kommun fanns på plats. Här hittar du de presentationer som användes.

Material från informationsmötet (Trafikverket.se)länk till annan webbplats

Trafikverkets lokaliseringsutredning är klar. I filmen ovan presenteras de möjliga korridorer som Trafikverket har kommit fram till i sin utredning.

Bakgrund

Trafikverket planerar en ny dubbelspårig järnväg, Götalandsbanan, mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping och Borås. Sträckan Göteborg-Borås kommer att gå igenom Härryda kommun med planerade stationer i Mölnlycke centrum och Landvetter flygplats.

I dag går tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm på den hårt belastade Västra stambanan via Skövde, Hallsberg och Katrineholm.

Götalandsbanan ska stärka kommunikationerna inom Västsverige, förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyta Göteborg och Borås närmare varandra. Dessutom ger den möjlighet till snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, när hela sträckan är utbyggd ska det ta cirka två timmar att åka tåg mellan Sveriges två största städer.

Den nya järnvägen byggs för att klara av höghastighetståg, som kör i hastigheter på upp emot 320 km/h, men den största andelen av trafiken kommer att bestå att snabba regionaltåg som kör i 200-250 km/h.

Den nuvarande järnvägen genom Härryda, kust-till-kust-banan, blir kvar och är tänkt att fortsätta hantera långsamtgående godstrafik.

Finansiering

Trafikverkets projekt Göteborg-Borås ingår i en nationell plan för transportsystemet 2014-2025 och är ett i huvudsak statligt finansierat projekt. I planen finns pengar avsatta för byggande av etappen Mölnlycke-Bollebygd. Finansieringen är ännu inte klar på sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås, arbetet pågår genom Sverigeförhandlingen som ska slutredovisa finansieringen i slutet av 2017.

Vad vill Härryda kommun?

Det är Trafikverket, inte Härryda kommun, som ansvarar för bygget av Götalandsbanan genom kommunen.

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun:
– Det är bestämt att det ska byggas en Götalandsbana och det är bestämt att den ska gå via Mölnlycke. Eftersom tågen ändå ska passera Mölnlycke har vi för avsikt att få stopp på dem. Därför vill vi ha ett nytt stationsläge med attraktiv pendeltrafik och regiontrafik, som stannar i Mölnlycke. Med attraktiv trafik menar vi kvartstrafik.

– Mölnlycke ligger i en dalgång och därför är det oerhört viktigt att stationsläget är nedsänkt så mycket som det någonsin går. Både för att bygga bort bullerproblematik, och för att man ska lösa trafiksituationen på bästa sätt. Målet är en trafiklösning ovanpå stationsläget för både bil-, buss-, gång- och cykeltrafik, som också ger möjlighet att bygga nya bostäder.

– Härryda kommuns roll i hela det här projektet är att värna medborgarnas intressen, samtidigt som vi ser samhällsnyttan som den här järnvägen för med sig både för kommunen och regionerna. Trafikverkets uppgift är att se till att det blir så billigt som möjligt, vilket inte är samma sak som att det blir så bra som möjligt. Därför försöker vi ha en tät dialog med Trafikverket, för att det ska bli så bra som möjligt för alla som bor i Härryda kommun.

Tågspår Mölnlycke

Almedal-Mölnlycke

Längd: cirka 10 kilometer dubbelspårig järnväg

Trafikverket utreder just nu tre olika korridorer. Utredningen ska vara klar i slutet av 2016, men tidpunkten för valet kommer sannolikt också att påverkas av Sverigeförhandlingen som ska slutredovisa finansieringen av sträckan senast den siste december 2017.
Trafikverkets projekt Almedal-Mölnlyckelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mölnlycke centrum

Måndagen den 23 november 2015 fattade kommunstyrelsen i Härryda beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta nya detaljplaner för Hönekulla 1:430 m.fl. i Mölnlycke centrum. Syftet är att få till ett nedsänkt stationsläge för attraktiv pendeltågstrafik och snabba regiontåg. Detaljplanen ska möjliggöra en överbyggnad av stationsläget och uppnå en trafiklösning som minimerar bullerstörningar, samt ger möjlighet att bygga bland annat nya bostäder.
Mölnlycke centrum

Mölnlycke-Bollebygd

Längd: cirka 2,5 mil dubbelspårig järnväg

I augusti 2007 fattade Trafikverket beslut om en korridor mellan Mölnlycke och Bollebygd där spåren ska gå. Man valde då bort att följa de nuvarande spåren, längs med Landvettersjön, utan i stället gå in genom en tunnel i berget vid Mölnlycke fabriker. Därefter fortsätter spåren rakt österut och under Landvetter flygplats där en station kommer att byggas. Sedan vidare mot Rävlanda och Bollebygd på den södra sidan av riksväg 40. Finansieringen av sträckan är klar, planerad byggstart är 2020 och planerad trafikstart 2026.

Frågor och svar om Götalandsbanan genom Härryda kommun