Kontakt
Lyssna

Hälsa och livsstil

Folkhälsoarbete

I Härryda kommun arbetar vi för en god folkhälsa. Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Vi arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka det friska hos människor och om att arbeta för att människor ska bibehålla sin hälsa. Förebyggande arbete handlar om att undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete.

Vad görs och för vem?

Ibland anordnas föreläsningar eller kurser som riktas till hela befolkningen, alla som vill kan anmäla sig i mån av plats. Dessa aktiviteter marknadsförs ofta i tidningen eller på allmäna platser. I bland gör vi insatser för särskilda målgrupper i befolkningen. Exempelvis görs flera hälsofrämjande insatser för barn, ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare.

Hur vet vi vad som behövs?

Arbetet utgår ifrån befolkningens behov. Vilka behov som finns ser vi  genom statistiska undersökningar. Genom samverkan mellan verksamheter som träffar befolkningen på olika sätt får vi en god uppfattning av olika målgruppers hälsostatus. Medarbetare på Folkhälsoenheten samverkar exempelvis genom två nätverk; Friskvanenätverket och Livskraften.

Mål för folkhälsa

Vi arbetar för att uppnå Härryda kommuns- respektive Västra götalandsregionens mål för folkhälsa.

Tips

Via länkarna nedan hittar du information om föreläsningar, kurser eller andra aktiviteter som påverkar hälsan.

Ungdom:

Ung i kommunen
Information om vad som är på gång i kommunen.
Hjälp till barn och unga

Förälder eller vuxen i barns omgivning:

Förälder/Viktiga vuxna
Inspiration, aktiviteter och stöd för dig som är förälder eller vuxen i barn och ungas omgivning.

Pensionär:

Aktiviteter för dig som är pensionär
Tips på aktiviteter som kommunen, föreningarna och församlingarna erbjuder.

Alla:

Livskraften
Aktiviteter, föreläsningar och kurser
Välfärdsbokslut 2015
PDF
Statistik och fakta om Härrydabornas levnadsvillkor och hälsa.
Vi finns härPDF
PDF
En broschyr med kontaktuppgifter till verksamheter dit du kan vända dig för råd och stöd vid oro eller kriser.
Hälsans stig
PDF
En stig i Mölnlycke markerad med kilometerskyltar.